سیستم های نرم افزاری

شرکت سان پویان با هدف جلب رضایت کارفرمایان خود و با بهره گیری از توان طراحی و تولید انواع نرم افزار و با استفاده از تجربیات تولید    نرم افزار سفارشی، در حداقل زمان ممکن و بکار گیری دانش و تجارب موجود در شرکت، نرم افزارهایی منطبق با نیاز سازمان ها و مشتریان فراهم می آورد.

  • طراحی و استقرار محصولات نرم افزاری شرکت (Software Design)
  • نیازسنجی، تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاریدر زمینه های مختلف
  • پشتیبانی و توسعه محصولات نرم افزاری (Software Support)
  • حفظ و نگهداری، آموزش، رفع عیوب احتمالی، ارتقا نرم افزار و…
رفتن به نوار ابزار