پروژه های توسعه ای در سطح ملی

طراحی مدل های سازگار با شرایط کلان ملی و مبتنی بر آخرین دستاوردها و چارچوب های توسعه در سطح جهانی از خدمات متمایز شرکت سان اوج پویان است. این مجموعه در سال های گذشته با استفاده از دانش فنی و تخصصی خود در کنار حمایت و پشتیبانی سازمان های توسعه ای در سطح کشور، پروژه های توسعه ای گوناگونی را برای فعالان صنایع مختلف، اجرا نموده است. فعالیت­های شرکت در این حوزه عبارتند از:

  • مطالعات و امکان سنجی مدل های توسعه ای
  • شناسایی فرصت ها، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه توسعه ای در حوزه صنعتی، خدماتی، بازرگانی، کشاورزی و … و بررسی امکان پذیری آن بر اساس مطالعات دقیق امکان سنجی
  • بومی سازی مدل های توسعه ای
  • تطبیق استاندارد ها و متدولوژی اجرای پروژ های توسعه ای با شرایط کشور
  • آموزش مدل های توسعه ای
  • آموزش و فرهنگ سازی مباحث مرتبط به مدل های توسعه ای به صورت کارگاهی و گروهی
  • طراحی و اجرای مدل های پروژه های توسعه ای
  • طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی از مدل های توسعه ای در سطح کشور
  • نظارت و مشاوره پروژه های توسعه ای
  • نظارت و کنترل بر روند و نحوه ی عملکرد پروژه های توسعه ای در سطح ملی
رفتن به نوار ابزار