مطالعات بازار

بازاريابي-تدوين استراتژي بازار

بازاريابي-تدوين استراتژي بازار

بررسي هاي بازار و اقتصادي

تجزيه و تحليل شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاوه بر این لازم است به توان و قابلیت­های سازمان و نیز قدرت و اندازه رقبا توجه گردد. مطالعه بازار یک طرح اقتصادی مستلزم شناخت دقیق سازوکار بازار و تعیین اهداف متناسب با آن می­باشد.

تعریف برنامه فروش و پیش­بینی منافع و مخارج طرح از جمله کارهایی است که در این حوزه باید انجام شود. حجم تولید، میزان صادرات و واردات، تقاضای داخلی محصول و پیش بینی تقاضا برای

سال­های آتی و همچنین تجزیه و تحلیل روند افزایش و یا کاهش شاخص های کلان اقتصادی از جمله مهمترین عوامل دخیل در این مطالعات هستند. فعالیت­های شرکت در این حوزه عبارتند از:

  • مطالعات بازاریابی

تکنیک ها و روش های تحلیلی و آماری برای جمع آوری و تفسیر اطلاعات بازار به شکلی منظم

  • بررسی های اقتصادی (داخلی، منطقه ای، بین المللی)

شناسایی، جمع آوری و تفسیر و بررسی داده های بازار چون اطلاعات رقبا، روند بازار، تقسیم بندی بازار و … در سطح ملی و بین المللی

  • تجزیه و تحلیل شاخص های کلان اقتصادی

تجزیه و تحلیل ریسک، کنترل، رصد، پیش بینی و تخمین روند شاخص های کلان اقتصادی، اجتماعی مانند نرخ تقاضا، نر تورم، نقدینگی، قیمت ارز و ….

  • تدوین استراتژی بازار

فرایندی هماهنگ کننده بین منابع داخلی سازمان و فرصت های خارجی در حوزه بازاریابی شامل مراحلی چون تجزیه و تحلیل و تدوین اطلاعات بازار هدف، بازار، رقبا، کانال های توزیع، تدوین

استراتژی وآمیزه بازاریابی

رفتن به نوار ابزار