مطالعات امکان سنجی،فنی،بازار،اقتصادی و مالی

تدوین طرح تجاری، مطالعات امکان سنجی و ارزیابی بازار، فنی، اقتصادی و مالی طرح ها، با تفاوت هایی در سرفصل ها، کلیات و جزئیات اجرایی، معمولاً جهت اطمینان از توجیه پذیر بودن طرح های سرمایه گذاری تهیه می شود تا ضمن تعیین برنامه زمانبندی و منابع مورد نیاز و در نظر گرفتن درآمدها و شـرایط بازگشـت سـرمایه، سـرمایه گذار را متقاعد سـازد که در پروژه سودآوری مشارکت می­کند. معمولاً در اینگونه مطالعات به موضـوعاتی چون وضـعیت بازار، مشـخصات محصول، ظرفیت تولید، ماشـین آلات لازم، میزان سرمایه گذاری و سودآوری طرح پرداخته می­شود. فعالیت های شرکت در این حوزه عبارتند از:

  • مطالعات فرصت (opportunity study)

شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، تهیه آلبوم های سرمایه گذاری و ترویج پروژه های سرمایه گذاری در یک حوزه خاص از فعالیت یا منطقه

  • مطالعات مقدماتی امکان سنجی (pre-feasibility Study)

پرداختن به مشخصات کلی پروژه و بررسی و مقایسه سناریوهای گوناگون (زمانی که سرمایه گذار با چند گزینه مختلف روبروست)

  • مطالعات امکان سنجی(Feasibility Study)

ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی و امکان پذیری آن بر اساس تحقیقات و مطالعات امکان سنجی فنی (مشخصات اجزاء فیزیکی و فنی طرح ، میزان دسترسی به منابع انسانی، تجهیزات، تکنولوژی و …)، بازار، مالی، اقتصادی پایه‌ریزی شده

  • تدوین بسته ­های سرمایه گذاری (Investment Package)

مجموعه ای شامل مستندات و مدارک و مطالعاتی برای شناسایی و ارزیابی چگونگی اجرای پروژه، بررسی اطلاعات فنی، اقتصادی، نحوه مشارکت، بازار و سایر مدارک مرتبط با یک طرح

  • طرح تجاری(BP) واحدهای صنعتی و خدماتی(Business Plan))

بررسی‌ دقیق، توصیفی و جامع در زمینه تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات کسب و کار یک موسسه

  • تامین مالی (Methods of financing)

فرآیند ایجاد، جمع آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایه ای برای هر نوع مخارجی

  • ارزش گذاری سهام شرکت  (Stock Valuation)

تخمین ارزش واقعی یک شرکت شامل: امکانات فیزیکی، دارایی های نامشهود، برند، دانش فنی، تجربه و … بر اساس مدل های مختلف ارزش گذاری

رفتن به نوار ابزار