مطالعات امکان سنجی

برخی از پروژه های منتخب سان اوج پویان در زمینه مطالعات امکان سنجی، ارزیابی فنی، بازار، اقتصادی و مالی طرح ها و تدوین طرح تجاری در سالهای اخیر:

 • تدوین طرح تجاری (B.P) راه اندازی کارخانه شماره ۴ گروه صنعتی گوهرسنگ سنگ ثنائی
 • مطالعه و شناسایی ساخت و سازهای انجام شده و نشده و پتانسیل های موجود شهر جدید بهارستان شرکت عمران شهر جدید بهارستان
 • مطالعات توجیه فنی و اقتصادی قطار برقی هشتگرد _ مشهد
 • مطالعه و ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری بانک صادرات
 • مطالعات امکان سنجی مجتمع بین راهی لولمان
 • مطالعات توجیه فنی و اقتصادی راه اندازی خط نورد نبشی شرکت ماهان ذوب
 • مطالعات اقتصادی و طراحی مدل تامین مالی و اجرایی پروژه پارکینگ شرقی حرم مطهر شهرداری قم
 • مطالعات اقتصادی، بازار و مالی (F.S) راه اندازی کارخانه نخ جراحی شرکت نخ جراحان پارس
 • مطالعات اقتصادی و مالی (F.S) راه اندازی کارخانه کلر آلکالی مجموعه توسعه پارک های شیمیایی ایران
 • مطالعات امکان سنجی ساخت و راه اندازی پارکینگ های مکانیزه (تهیه گزارش کامل و ۸ گزارش تطبیق یافته ی مشخص فنی، بازار و اقتصادی
 • مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
 • مطالعات استعداد یابی و امکان سنجی و تهیه طرح  و برنامه توسعه عمران (جامع) اراضی متعلق به شرکت عمران و مسکن اصفهان
 • مطالعات استعداد یابی و امکان سنجی منطقه ویژه اقتصادی شهرضا
 • مطالعات توجیه بازار، فنی، مالی و اقتصادی طرح توسعه شرکت فولاد هرمزگان
 • مطالعات توجیه بازار، فنی، مالی و اقتصادی طرح توسعه خط اتوبوس تندور گرگان
 • مطالعات توجیه بازار، فنی، مالی و اقتصادی طرح مشارکتی تصفیه خانه شهرک صنعتی کمشچه
 • مطالعات توجیه بازار، فنی، مالی و اقتصادی طرح توسعه کلرآلکالی شوشتر
 • مطالعات توجیه بازار، فنی، مالی و اقتصادی تجارت نمک هلدینگ نگین کیش
 • مطالعات امکانسنجی ارائه حمل و نقل پاک به شهروندان و گردشگران کیش توسط گروه الیپ
 • مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی مجتمع تجاری اداری فرهگی و تفریحی آیسان تبریز
 • مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح و برنامه توسعه عمران شهرک صنعتی غیر دولتی طلا
رفتن به نوار ابزار