سیستم های نرم افزاری

برخی از پروژه های منتخب سان اوج در زمینه سیستم های نرم افزاری در سالهای اخیر:

  • طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار محاسبه مزایده های سازمان به ویژه در زمینه فروش کارگاه ها شهرک سازمان میادین میوه و تره بار و سازماندهی مشاغل شهری شهرداری
  • طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار ارزيابي اقتصادي- اجتماعي پروژه ها
  • طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار بازخورد استراتژيک
  • طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار ارزيابي عملکرد
  • طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار جبران خدمت
  • طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار برون سپاری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان
  • طراحی سایت نظام مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان
  • نظارت بر طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار برون سپاری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران
  • نظارت بر طراحی سایت نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران
رفتن به نوار ابزار