برنامه ریزی و تفکر استراتژیک

برخی از پروژه های منتخب سان اوج پویان در زمینه برنامه ریزی و تفکر استراتژیک در سالهای اخیر:

 • تدوین نقشه راه مدیریت پسماند شهر اصفهان
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت ماشین اجزا
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت قند نقش جهان
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان (۳ دوره)
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، تاکسیرانی شهرداری اصفهان (۲ دوره)
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان (۳دوره)
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمان آرامستان شهر اصفهان
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک شهرک صنعتی امیر کبیر
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت مانا صنعت
 • تدوین، به روزرسانی، اجرا و پایش برنامه ریزی استراتژیک شرکت اوج سپهر اصفهان (شرکت سرمایه گذاری وابسته به بانک صادرات) (۲دوره)
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسعه عمران زاینده رود
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت مهندسی معماری بنافرین
 • بروزرسانی سند راهبردی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت خدمات شهری راهیابان فردا
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد نهادینه سازی تفکر استراتژیک شرکت اختر برق اصفهان
 • طراحی و پیاده سازی سامانه بازخورد استراتژیک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 • طراحی و پیاده سازی سامانه بازخورد استراتژیک سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان
 • طراحی و پیاده سازی سامانه بازخورد استراتژیک سازمان پسماند شهرداری اصفهان
 • طراحی و پیاده سازی سامانه بازخورد استراتژیک سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان (۳ دوره)
 • طراحی و پیاده سازی سامانه بازخورد استراتژیک سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان
 • طراحی و پیاده سازی سامانه بازخورد استراتژیک معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
 • تدوین برنامه عملیاتی مدیریت امور اداری و رفاه معاونت مالی و اداری شهرداری اصفهان
 • بازنگری، تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی های شرکت گلنور با رویکرد تفکر استراتژیک
رفتن به نوار ابزار