برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه

 در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف از جمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.

شرکت سان اوج پویان با داشتن تجربه فراوان در طراحی و هدایت سیستم های برنامه ریزی تولید خدمات زیر را در این حوزه ارائه می نماید:

  • مدیریت پروژه  (Project Management)
  • طراحی فرآیند جهت حفظ مسیر و زمان بندی پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه
  • برنامه ریزی و کنترل تولید(Production Planning and Control)
  • برنامه ریزی تولید، مدیریت محصول در طول عمر آن از ایده تا عرضه همراه با استراتژی های مانند: بهبود محصول و یا حتی خروج از بازار
  • طرح ریزی و استقرار سیستم ها (System Planning and Deployment)
  • برنامه ریزی، طرح، بهبود و پیاده سازی سیستم های استقرار و حمل و نقل موادی و… به نحوی که حداکثر کارایی حاصل شود
  • بهینه یابی برنامه و تعیین استراتژی تولید (Plan Improvement and Product Strategy)
  • ایجاد تغییرات در نحوه ی انجام فرایندها به منظور بیشینه کردن سود و کمینه کردن هزینه ها و زمان انجام فرایندها
  • طراحی و انتخاب خط تولید مناسب( طراحی کارخانه) (Factory Design)
  • انتخاب مؤثرترین ترتیب چیدن و هماهنگی تجهیزات یک واحد تولیدی به طوریکه حداکثر کارایی از تلفیق منابع (ماشین آلات، مواد، نیروی انسانی و… ) لازم برای عملیات تولیدی ممکن شود
رفتن به نوار ابزار