اهداف

۱) ایجاد ساختار منسجم کاری به صورت سیستمی و فرآیندی

۲) رشد مداوم حجم پروژه ها

۳) ترویج برند و نام شرکت

رفتن به نوار ابزار